«STR Bermeo», 30/13 kV-ko banaketako transformazio-azpiestazioaren berrikuntza ? 30 kV-ko sistema trinkotzea eta FPL ekipoak muntatzea, Bermeoko udal-mugartean (Bizkaia)

Jendaurrean jartzen da eranskineko proiektua, honako hauetan xedatutako ondorioetarako: martxoaren 31ko 48/2020 Dekretua (2020-03-31ko EHAA) –dekretu horren bidez arautzen baitira energia elektrikoa ekoizteko, garraiatzeko eta banatzeko instalazioen administrazio-baimenaren prozedurak–, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 55. artikulua (2013-12-26ko BOE) eta Goi-tentsioko instalazio elektrikoei buruzko arautegia eta haren jarraibide osagarriak (01etik 23ra bitarteko JTO-LAT) onartzen dituen maiatzaren 9ko 337/2014 Errege Dekretua (2014-06-09ko BOE).

Azken aldaketako data: