Berdintasun Unitate Administratiboa

 

ESPARRU JURIDIKOA 

  • 1/2023 Legegintzako Dekretua, martxoaren 16koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duena

https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2023/03/2301471a.shtml

  • EAE-ko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana

http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/emakunde7plana/

  •  213/2007DEKRETUA, azaroaren 27koa, Eusko Jaurlaritzako sailetan, organismo autonomoetan eta erakunde publikoetan berdintasun-politikak bultzatu eta koordinatzeko ardura duten unitate administratiboak arautzen dituena.

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/decreto/bopv200707079/eu_def/index.shtml

 

SAILEKO PLAN ETA PROGRAMAK

  • Legealdiko plana

 

KOORDINAZIORAKO EGITURAK

  • EAEn emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimei ematen zaien arreta koordinatzeko erakundeen arteko III. Akordioa

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/eu_def/adjuntos/3_erakundeen_arteko_akordioa.pdf

  •  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Sailarteko Batzordea.

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/decreto/bopv200700285/eu_def/index.shtml

  •  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde arteko Batzordea

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/decreto/bopv200700654/eu_def/index.shtml 

LANTALDEAK ETA/EDO KOLABORAZIOA

  •  Soldata-arrakala txikitzeko Estrategia eta Plan Operatiboa

 https://bideoak2.euskadi.eus/2018/11/27/news_50486/Estrategia_eta_Ekintza_Plana_SOLDATA-ARRAKALA.pdf 

MATERIALAK

 

INTERESEKO ESTEKAK

KONTAKTUA

 

 

 

 

 

 

 

 

Azken aldaketako data: