Euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek gelak digitalizatzeko baliabideak eskuratu ahal izateko 2024ko dirulaguntzak

Deskribapena


Xedea

Euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuek gelak digitalizatzeko baliabideak eskuratu ahal izateko dirulaguntzak ematea.

Deialdi honetarako xede diren gelak digitalizatzeko baliabideak, jarduera hauek garatzeko erabiliko dira:

 • Urrutiko irakaskuntza
 • Bilera birtualak
 • Bideo-konferentzia saioak
 • Saioen grabazioa
 • Dokumentuak elkarbanatzean
 • Aurkezpen interaktiboak
 • Ikasleen interakzio digitala

Aurrekontuko zuzkidura

200.000 euro

Prestazio ekonomikoa

 • Deialdi honetan aurreikusitako ondorioetarako, diruz lagun daitezkeen gastuak xedean definitutako ekipamendu teknologikoen erosketa-prezioa izango dira, baldin eta inongo zalantzarik gabe behar-beharrezkoak badira eta 2024ko urtarrilaren 1etik 2024ko azaroaren 30era bitartean egin badira.
 • Ekipamenduaren eskuratze-kostuak ez du, inola ere, merkatuko balioa gaindituko.
 • Laguntza hauei dagokienez, egindako gastutzat hartuko da deialdi honek ezarritako epean egin eta ebazpen honetan ezarritako gastuak 2024ko abenduaren 1a baino lehen ordaindu direnak.

Dirulaguntzaren zenbatekoa euskaltegi bakoitzak eskatutakoaren arabera zehaztuko da. Zenbateko horrek ezin du inola ere ebazpenaren I. eranskinean adierazitako gehienekoa gainditu, ezta diruz lagundu nahi den ekipamenduaren erosketa kostearen erdia (% 50) ere.

Ordainketa-modua:

Emandako dirulaguntza ordainketa bakarrean ordainduko zaio erakunde onuradunari, gastua behar bezala zuritu ondoren.

Dirulaguntzaren ordainketa baldintzatuta egongo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomoek ezaugarri bereko beste laguntza edo dirulaguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitzera.

Nori dago zuzenduta


Euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuak

Deialdi honen bitartez banatuko diren laguntzen onuradun izan daitezke euskaltegi pribatuak eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuak, betiere ondoren zehazten diren baldintzak eta Dirulaguntzen Araubidea Erregulatzeko abenduaren 21eko 20/2023 Legearen eta Dirulaguntzen Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legeak, aurrerantzean DLO) 13. artikuluan jasotakoak betetzen badituzte.

Eskakizunak:

 • HABEren euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroan inskribatuta egotea, eta datu guztiak egunean edukitzea.
 • Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. atalean aurreikusitako egoeretan ez egotea.

 • Dirulaguntza-eskaria zuzen osatzea, deialdiaren II. eranskinean jasotako ereduaren arabera eta, eskariarekin batera 4. oinarrian eskatzen diren agiriak zuzen betetzea eta aurkeztea.
 • Onuradunek giza eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetzaren balioak errespetatuko dituzte eta, ondorioz, ezin izango dituzte agerian eduki, horiei dagokienez, herritarrentzako laidogarriak izan daitezkeen, erabiltzaileen duintasuna urra dezaketen edo indarkeria iradokitzen duten ikurrak edo elementuak.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • HABE - Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea > Zuzendaritza Nagusia

Ebazten duen erakundea

 • HABE - Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea > Zuzendaritza Nagusia

Kontaktu-informazioa


 • Helbidea: Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6. (20018 DONOSTIA)
 • Telefonoa: 943 022600
 • Emaila: info@habe.eus

Kodea

1215603

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean (dokumentuak digitalizatzeko laguntza).
 3. Sartu online inprimaki honetara.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

2024ko azaroaren 15a baino lehen emango da.

Zuriketa


Entitate onuradunak 2024ko abenduaren 13a baino lehen, Nire Karpetaren bitartez dokumentuak aurkeztu beharko ditu.

 1. Ziurtatu identifikazio elektronikorako bitarteko bat duzula.
 2. Prestatu dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu Nire karpeta aplikaziora.

Beste tramite batzuk