Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa - 2020

Xehetasunak

azala

2020rako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programak beharrezko jarduera-esparrua finkatzen du Euskal Administrazio osoa mobilizatzeko eta bere erosketetan eta kontratazioetan ingurumen-irizpideak kontuan izan ditzan eta barneratu ditzan lortzeko. Programa honek indartu egiten du Eusko Jaurlaritzak kontratazio publiko berdea aldaketarako tresna gisa bultzatzearen alde egiten duen apustua eta konpromisoa, 2020rako Euskadiko IV. Ingurumen Esparru Programak ezartzen dituen gidalerroei eta Europako eta nazioarteko joerei jarraikiz.