Ogasun eta Finantza Saila

EAEko sektore publikoa eta partaidetza duten entitateak 2022

Atalak itxi | Atalak ireki

EAEko sektore publikoa
EAEko administrazio orokorra
Erakunde-mailako administrazioa: erakunde autonomoak
Erakunde-mailako administrazioa: zuzenbide pribatuko erakunde publikoak
Sozietate publikoak
EEE/EVE taldea
SPRI taldea
SPRI taldea (Sprilur eta Industrialdeak)
EITB taldea
EUSKOTRENBIDEAK taldea
Beste batzuk
EAEko sektore publikoko fundazioak
EAEko sektore publikoko partzuergoak
Partaidetza publiko gehiengoduna duten eta ezein administraziotako sektore publikoan sartuta ez dauden erakundeak
Partaidetutako sozietateak
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
EEE/EVEren eta beraren mendeko sozietateen partaidetza dutenak
SPRIren eta beraren mendeko sozietateen partaidetza dutenak
Beste entitate batzuen partaidetza dutenak
Arrisku Kapitalaren Funtsak
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
Fundazioak
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
Beste entitate batzuen partaidetza dutenak
Partzuergoak
Irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuk
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
Beste entitate batzuen partaidetza dutenak
EAEko sektore publikoaren parte hartzea duten beste erakunde batzuk
Partaidetutako sozietateak
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
EEE/EVEren eta beraren mendeko sozietateen partaidetza dutenak
EAEko sektore publikoko beste entitate batzuen partaidetza dutenak
Fundazioak
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
EAEko sektore publikoko beste entitate batzuen partaidetza dutenak
Partzuergoak
Irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuk
EAEko administrazio orokorraren zuzeneko partaidetza dutenak
EAEko sektore publikoko beste entitate batzuen partaidetza dutenak
Beste entitateak
EAEko sektore publikokoak ez diren arren, sektore horrekin kontabilitatea kontsolidatzen duten eta aurreko ataletan sartuta ez dauden entitateak