Departamento de Cultura y Política Lingüística

XXVIII Juegos deportivos escolares - Rugby 2009

Programa

30 de mayo en Gamarra (Vitoria-Gasteiz)

10’00 H. Araba-Gipuzkoa
11’00 H. Bizkaia–Araba
12’00 H. Gipuzkoa-Bizkaia