Oinarrizko portua EAEko barruko uretan duten tresna txikien erroldako artisau-flotaren atseden biologikoa urtarrilaren 15etik otsailaren 15a arte

Argitalpen-data: 

Argitaratu da 2022ko azaroaren 4ko Ebazpena, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariarena, oinarrizko portua Euskal Autonomia Erkidegoko barruko uretan duten tresna txikien erroldako artisau-flotaren atseden biologikoa ezartzen duena. Atsedena 2023ko urtarrilaren 15etik 2023ko otsailaren 15era bitartean, biak barne, izango da.

Ukitutako flotak honako lanbide edo modalitate hauek hartzen ditu: nasak, mallabakarra, trasmaloa, tretza, esku-lerroak eta kurrikana.

Arrantza Politika Bateratuaren funtsezko helburuetako bat ontzidi profesionala, ekonomikoki errentagarria, sustatzea da, itsasoko baliabide biologikoen ustiapen iraunkorra bermatuko duena, ustiatutako populazioen oreka biologikoa eta ingurune fisikoaren osotasuna arriskuan jarri gabe aprobetxamendu optimoa ahalbidetzeko. Ildo horretan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 11ko 1380/2013 zenbakiko Erregelamenduak (EB) arrantza-politika bateratuari, haren aplikazio-eremuari, helburuei eta gobernantza onaren printzipioei buruzko arau-esparru berria ezartzen du.

Ebazpen honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza-portua duten tresna txikien erroldako artisau-flotaren atsedenaldi biologikoa ezartzen da, ontzi horien arrantzak itsas ingurunean duen eragina murrizten laguntzeko. Ekintza hori, bestalde, FEMP 2014-2020 Programa Operatiboan aurreikusita dago, zeina Europar Batasunak arrantza jasangarria sustatzeko dituen lehentasunen artean kokatzen baita.

Langabezia biologiko horri esker, euskal kostaldeko arrantzategietan arrantza-ahalegina murriztu ahal izango da, eta artisau-flota honen helburu diren espezieetako batzuen arrainkumeen ugalketa erraztuko da. Arrantza-tresna txikietako ontziek egiten dituzten hainbat lanbide edo arrantza-modalitatetarako errendimenduaren aldagaiaren joera negatiboak neurri hori arreta-printzipioaren arabera sartzeko beharra justifikatzen du.