Zebra muskuiluaren (Dreissena polymorpha) larba populazioen jarraipena Euskal Autonomia Erkidegoan. 2020ko txostena

Xehetasunak

Zebra muskuiluaren larbak

Txosten honek URAren lana islatzen du Euskal Autonomía Erkidego mailan zebra muskuilu larben jarraipenean.

Bertan laburbiltzen dira proiektu honen barruan Dreissena polymorpha-ren jarraipenerako 2020ko kanpainetan egindako lanak eta horien emaitzak.