EAEko lurpeko ur-masetan nitritoen eta fosfatoen erreferentzia-mailak ezartzea

Xehetasunak

EAEko lurpeko ur-masetan nitritoen eta fosfatoen erreferentzia-mailak ezartzea

Lurpeko ur-masei lotutako atalase-balioak dagozkien plan hidrologikoetan ezarri behar dira.

Azaroaren 27ko 1075/2015 Errege Dekretuak 1514/2009 Errege Dekretuaren testu batzuk aldatu zituen, eta nitrito eta fosfatoak gehitu zizkion atalase-balioak ezarri behar zaizkien kutsatzaileen gutxieneko zerrendari.

Txosten honek erantzuna ematen dio EAEko lurpeko ur-masetako atalase-balioak eguneratzeko beharrari, nitritoak eta fosfatoak gehituta, eta, beraz, erantzuna ematen die azaroaren 27ko 1075/2015 Errege Dekretuak zehaztutako aldaketei.

2010eko txostenean aplikatutako metodologia bera erabiltzen da, Ez gida dokumentuan oinarrituta. 18 Uraren Esparru Zuzentaraua ezartzeko Estrategia Bateratuaren lurpeko uren egoerari eta joeren ebaluazioari buruzko gida.