2020ko Euskal Gizarte-Ekonomiaren Estatistikaren txostena

Xehetasunak

2020ko txostena eta 2021eko emaitzen aurrerapena

2020ko Euskal Gizarte-Ekonomiaren Estatistika

Honako txosten honek 2020ko datu estatistikoak ikertzeaz gain, 2021eko emaitzen aurrerapena ere aurketzen du. Estatistika honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte-Ekonomiaren kontuen makromagnitude garrantzitsuenak ezagutzea.

2020ko Gizarte-Ekonomiaren eta 2021eko emaitzen aurrerapenaren txostena

Informazio gehigarria:

Gizarte-Ekonomiaren Estatistikaren taula estatistikoak. 2020 eta 2021eko aurrerapena