19. 2023-2026 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika planaren Lege-proiektua.

Erakundea:
Ogasuna eta Finantzak
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

  • Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera antolatzea 2023-2026 laurtekoan.
  • Plana legez onartzen da, eta Euskal Estatistika Erakundea/EUSTATek, Jaurlaritzako sailek eta ekintza-mailako estatistika-organoek (foru aldundiek nahiz udalek) indarraldian egin beharko dituzten estatistika-eragiketak eta estatistika-jarduerak hartzen ditu barruan
Beste helburu batzuk:

Kalitateko informazio estatistikoa emateko sistema bideratzea, arriskuak ahalik eta txikienak izan daitezen politika publikoen plangintzan, eta haiek ebaluatu ahal izateko.

Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Herri-administrazioak.
  • Gizarte-eragileak.
  • Informazio estatistikoa eskatzen duten politika publikoak ematean tartean diren kolektibo sozialak.
  • Herritarrak, oro har.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022eko bigarren seihilekoan.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

10/2023 Legea, azaroaren 9koa, 2023-2026 Euskal Estatistika Planarena, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistikari buruzko Legea hirugarren aldiz aldatzekoa.