36. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen estatutuaren Lege-proiektua.

Erakundea:
Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak babestea, defendatzea eta sustatzea, eta indarrean dagoen Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legea ordeztuko du, gaiari buruzko erregulazio osoa eskainiz.

Beste helburu batzuk:

Helburu osagarriak:

 • Administrazio publikoen arteko harremanak antolatzea kontsumoaren arloan, bai eskumenei dagokienez, bai elkarlanari dagokionez, egungo antolamendu-egoera kontuan hartuta.
 • Antzemandako kontsumo-jardunbide berriak arautzea, arreta berezia jarriz urruneko edo merkataritza-establezimendutik kanpoko kontratazioetan, eta arau-kontzeptu berriak sartzea balioztatuz, hala nola pertsona kaltebera, jardunbide egokien kodeak, kontsumo arduratsua, desgaitasuna duten pertsonentzako informazio eskuragarria, edo indarkeria ekonomikoa.
 • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak arauaren ardatz bihurtzea, prestakuntzaren eta informazioaren eremuetan arreta berezia jarriz, kontsumo jasangarria eta arduratsua lortzera bideratuta.
 • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideen babes administratiboko prozedurak eguneratzea eta garatzea.
 • Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen segurtasunaren arloko babesa eta kontsumoko ikuskaritza garatzea. Indarreko arauan, alderdi horiek erregelamendu bidez garatzearen baldintzapean geratu ziren, eta inoiz ez zen halakorik egin.
 • Arau-hausteen katalogoa garatzea, tipoen sistema zehatz eta zehatz baten bidez, bat etorriz Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen gomendioekin, segurtasun juridikoari dagokionez.
 • Azken urteotan Europar Batasunean onartutako araudiaren edukiak sartzea, hala nola produktuen segurtasun orokorra, produktu akastunen gaineko erantzukizuna, zerbitzu- hornitzaileen segurtasuna eta erantzukizuna, merkataritza elektronikoa edo abusuzko klausulak.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
 • Kontsumitzaileak
 • Ekonomia eta Gizarte eragileak
 • Kontsumitzaileen elkarteak
 • Administrazio Publikoak

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko lehenengo seihilekoa.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera