38. Euneiz Unibertsitate pribatua aitortzeko Lege-proiektua.

Erakundea:
Hezkuntza
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoan Euneiz unibertsitate pribatua sortzeko aitorpena, abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoan ezarritakoa betez. Lege horrek ezartzen du unibertsitate publiko bat sortzeko eta pribatu bat aitortzeko, lege bidez egingo dela, Unibertsitate Politikaren Konferentzia Orokorrak txostena egin ondoren.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2021eko Lehenengo seihilekoan.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera