39. Gizarteratzearen Euskal Agentzia sortzeko Lege Proiektua.

Erakundea:
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Arauaren xedea da zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat sortzea, erakunde horrek sustatu, antolatu eta kontrolatu ditzan Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan barneratuta dauden pertsonen produkzio-lana eta enplegurako prestakuntza eta orientazioa.

Arauaren helburua da erakunde bat sortzea, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan barneratuta dauden pertsonei aukera eman diezaien produkzio-lanerako eskubidea baliatzeko eta lan egiteko betebeharra betetzeko, espetxeen gaineko legeria orokorrean eta hura garatzeko xedapenetan ezarritakoaren arabera.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2021eko bigarren seihilekoa.

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

3/2021 LEGEA, irailaren 30ekoa, Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia, sortzekoa.3/2021 LEGEA, irailaren 30ekoa, Aukerak, Gizarteratzearen Euskal Agentzia, sortzekoa.