9.- Gaztenek Nekazari Gazteentzako Plana 2020

IDENTIFIKAZIOA

Helburuak

Gaztenek 2020 prozedura, Euskadin jarduera bati ekin nahi dioten gazteak laguntzekoa.

Gaztenek 2020 prozeduraren helburua da gazteak modu mailakatuan sartzea eta hasitako ezarpen-prozesuak porrot egiteko arriskuak murriztea.

Prozedura horretan oinarritzen da 2014-2020 aldirako Landa Garapenerako Planean jasotako diru-laguntzak izapidetzeko, egiaztatzeko eta, hala dagokionean, emateko erabakia, lehen ezarpenerako laguntzak (6.1 neurria) eta nekazaritzako ustiategien inbertsioetarako laguntzak (4.1 neurria) kasu, hala nola lehen ezarpenagatiko Lehen Zutabeko laguntza-osagarria jasotzearen gainekoa edota Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzak gaitutako programen bidez (Sendotu programa, etab.) finantzaketa lortzeari buruzkoa.

Saila

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

Denborazko konpromisoa

Gaztenek 2020 prozedura, eta prozedura horren inguruko babes-neurriak, parte-hartze prozesu baten bitartez osatutako 2014-2020 aldirako Landa Garapenerako Planaren barne daude.

Garatzeko jarduerak eta baliabideak

Gaztenek 2020 prozeduraren diseinuan hartu dute Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek.

Gaztenek 2020 prozedura jasota dago Europako Batzordeak 2015eko maiatzaren 26an onartutako 2014-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Planean.

Gaztenek 2020 prozeduraz gain, 2014-2020 aldirako Landa Garapenerako programak foru-aldundiek emandako laguntzak barne hartzen dituzte (lehen ezarpenerako laguntza eta nekazaritza ustiategien inbertsioetarako laguntzak).

Gainera, prestakuntzari eta aholkularitzari buruzkoak (jarraipena eta tutoretza), gazteen ezarpen-prozesuan garrantzi handia dutenak, Jaurlaritzaren eta foru-aldundien artean ezartzen dira, hainbat erakunderen laguntza teknikoa jasoz (kudeaketa-zentroak, sektore-elkarteak, etab.). Eusko Jaurlaritzaren babes ekonomikoa izango dute eta Hazi arduratuko da programa koordinatzeaz. 

EBALUAZIOA

Planeko kudeaketa organoak

Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek Gaztenek 2020 prozedurari buruzkoen koordinazio-mahaia eratu dute.

Segimendu eta ebaluaziorako organoak

2014-2020 aldirako Landa Garapenerako Planak aginte-koadroaren xehetasunak jasotzen ditu, planaren koordinazioari, betearazpenari eta jarraipenari buruz (ikus 11. atala, aurreikusitako adierazleen planari buruzkoa, eta 15. atala, programaren kudeaketa- eta kontrol-egiturari buruzkoa).

Azken ebaluazioa

Ebaluazio data: 2021/06/30
Azken aldaketa: 2016/09/22