Arreta soziosanitarioaren xede-kolektiboetan egin beharreko jarduketak

Erakundea:
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak, Osasuna
Organoa:
Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua hasi gabe

Helburuak

Xede-kolektibo soziosanitario bakoitzarentzako arretan dauden egitura-ahuleziak gainditzeko berariazko jarduketak garatzea, estrategia sektorialekin koordinatuta.

Atxikitzen zaion plana

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2021/01/01 - 2024/12/31