Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Familiek seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntza berriak

 • 2023tik aurrera, seme-alabak dituzten familientzako laguntza berriak jarriko dira indarrean.
 • Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntza berri horiek arautzen dituen dekretua 2023ko lehen hilabeteetan indarrean jarri ahal izatea aurreikusten da.
 • Indarrean sartzen den unearen berri emango da.
 • Indarrean jartzen denean, eskabideak aurkeztu ahal izango dira. Eskabide horiek atzeraeragina izango dute, eta 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera diruz lagundu ahal izango dira.

Zertan datza laguntza berria?

Laguntza berriaren helburua seme-alaben hazkuntza eta mantentzea diruz laguntzea da, hileko zenbateko batekin:

 • 0 eta 3 urte bitarteko seme-alaba orok: 200 euro hilean.
 • 3 eta 7 urte bitarteko hirugarren edo ondorengo seme-alaba orok: 100 euro hilean.
Adina Zenbatekoa hileko
0-3 urte 200€
3-7 urte*: 100€

* Hirugarren edo ondorengo seme edo alabaren kasuan: seme edo alabaren ordena familiaren barruan, elkarrekin bizi diren seme-alaben multzoan duen lekuaren arabera zehaztuko da, jaiotza-dataren arabera ordenatuta. 

Zer gertatzen da adopzio, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioan edo tutoretza kasuetan?

Adopzio, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioaren edo tutoretzaren kasuetan, laguntza kobratuko da:

 • 0-3 laguntzei dagokienez, adopzioa edo tutoretza eratzen den egunetik zenbatzen hasita hiru urteko aldia amaitu arte. Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioan, administrazio-ebazpena jakinarazten den egunetik hiru urteko aldia amaitu arte. 
 • 3-7 laguntzei dagokienez, adopzioa edo tutoretza eratu zenetik 3 urte betetzen diren egunetik zenbatzen hasita lau urteko aldia amaitu arte. Adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa jakinarazten denetik 3 urte betetzen diren egunetik zenbatzen hasita lau urteko aldia amaitu arte. 
 • Beti ere umea adingabea denean. 

Zer gertatzen da gaur egun eskatzen diren laguntzekin?

Dekretu berria indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetuta geratuko da seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak arautzen dituen martxoaren 17ko 30/2015 Dekretua.

Dekretu berria indarrean jarri arte, egungo laguntza-eskaerak aurkeztu ahal izango dira. Horren arabera, 400, 500 edo 900 euro eman ahal izango zaizkio, familia-errenta estandarizatuaren arabera.

0-3 urteko seme-alaba orok: 200 euro hilean

Laguntzak jaiotza, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza gertatu zen hilabete osoa lagunduko du diruz. Ez da dirulaguntzarik emango semeak edo alabak 3 urte betetzen dituen hilabetean.

 Adibidea: Nire lehenengo alaba 2023ko otsailaren 25ean jaio zen. Zer dagokit?

ADINA ZENBATEKOA HILEKO NOIZTIK NOIZ ARTE
0-3 200€ 2023ko otsaila 2026ko urtarrila

Hirugarren seme-alaba eta hurrengoak: 100 euro hilean

Laguntzak jaiotza, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza gertatu zen hilabete osoa lagunduko du diruz. Ez da dirulaguntzarik emango semeak edo alabak 7 urte betetzen dituen hilabetean.

Adibidea: Nire hirugarren alaba 2023ko otsailaren 25ean jaio zen. Zer dagokit?

ADINA ZENBATEKOA HILEKO NOIZTIK NOIZ ARTE
0-3 200€ 2023ko otsaila 2026ko urtarrila
ADINA ZENBATEKOA HILEKO NOIZTIK NOIZ ARTE
3-7 100€ 2026ko otsaila 2030eko urtarrila

Laguntza eragiten duen alabak edo semeak % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendekotasun-egoera aitortuta badu, aurreikusitako laguntzak bikoiztu egingo dira.

Adina Zenbatekoa/hileko Desgaitasuna/mendekotasuna Guztira hileko
0-3 urte 200€ 200€ 400€
3-7 urte* 100€ 100€ 200€

* Hirugarren edo ondorengo semea edo alaba izanez gero.

 • Desgaitasuna edo mendekotasuna laguntza eman ondoren egiaztatzen bada, jada emandako zenbatekoen bikoiztasuna aitortuko da, betiere 5 urte baino gehiago igaro ez badira jaiotzatik edo, hala badagokio, adopzioa, adopzio aurreko elkarbizitzarako zaintzaren delegazioa edo tutoretza eratu zenetik desgaitasuna/mendekotasuna egiaztatu arte.
 • 5 urte baino gehiago igaro badira, zenbatekoak bikoiztu egingo dira desgaitasuna edo mendekotasuna egiaztatzen denetik aurrera (hirugarren seme edo alabarentzako eta hurrengoentzako 3-7 laguntzetan baino ez du eragina)

 Adibidea:        

 • Nire lehen semea 2022ko abenduaren 4an jaio zen.
 • 2023ko apirilean, jaiotzagatiko laguntza-eskaera aurkeztu nuen, dekretu berriarekin.
 • 2023ko abenduan 200 euro hileko aitortu zizkidaten, 2023ko urtarrilaren 1etik.
 • Ondoren, 2023ko abenduan, jaiotzagatiko laguntzen bikoiztasuna eskatu nuen, nire semearen % 33ko desgaitasun-ziurtagiria aurkeztuta. 

Zer dagokit?

 • Aurretik emandako laguntzen bikoizketa jasotzen dut: 200 euro gehiago hileko 2023ko urtarrilaren 1etik 2023ko azarora. Guztira: 2.000 euro.
 • Ordutik aurrera emango diren laguntzak bikoiztu egingo dira, nire alabak edo semeak 3 urte bete arte.
   

 • Hileko laguntza jasotzeaz gain, erditze anizkoitzek eta adopzio nazional anizkoitzek aparteko laguntza ere jaso ahal izango dute .
 • Ordainketa bakarreko laguntza da.
 • Laguntzaren zenbatekoa erditze edo adopzio anizkoitzeko seme-alaba kopuruaren araberakoa izango da, baita familia-errenta estandarizatuaren araberakoa ere.

Nola kalkulatzen da?:

2.000 euro x (erditzean edo adopzioan izandako seme-alaba kopurua -1) x familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea.

Familia-errenta estandarizatua kalkulatzeko esteka

Familia-errenta estandarizatuaren muga hauek ezartzen dira:

Familia Errenta Estandarizatua Haztapen-faktorea
FEE ≤ 20.000€ 2
30.000≥ FEE >20.000€ 1,5
FEE>30.000 € 1

Adibidea:

 • 2 seme-alaba adoptatzeagatik dirulaguntza eskatzen duen pertsona.
 • Familia-errenta estandarizatua: 25.000 euro.
 • Zenbateko dirulaguntza dagokio? 2.000x1x1,5 = 3.000 euro.

 • Hileko laguntza jasotzeaz gain, nazioarteko adopzioek ere jaso ahal izango dute aparteko laguntza.
 • Ordainketa bakarreko laguntza da.
 • Diruz lagunduko dira adingabeen nazioarteko adopzioak, sinpleak edo anizkoitzak izan.
 • Laguntza ekonomikoaren zenbatekoa aldi berean adoptatutako seme-alaba kopuruaren eta familia-errenta estandarizatuaren araberakoa izango da.

Nola kalkulatzen da?:

2.000 euro (lehen semeari edo alabari dagozkionak) + 1.500 euro (nazioarteko adopzio anizkoitzaren gainerako seme edo alaba bakoitzeko) x familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea.

Familia-errenta estandarizatua kalkulatzeko esteka

Familia-errenta estandarizatuaren muga hauek ezartzen dira:

Familia Errenta Estandarizatua Haztapen-faktorea
FEE ≤ 20.000€ 2
30.000≥ FEE >20.000€ 1,5
RFE>30.000 € 1

Adibidea:

 • Nazioarteko bi alaben adopzioagatiko dirulaguntza eskatzen duen pertsona.
 • Familia-errenta estandarizatua: 35.000 euro.
 • Zenbateko dirulaguntza dagokio? (2.000+1.500) x1 = 3.500 euro.

Azken aldaketako data: