Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Hondakinen lekualdaketari buruzko ohiko galderak

eSIR plataformak eguneratuta izango ditu autonomia-erkidegoetako plataformen datu guztiak (ekoizleak, kudeatzaileak, operadoreak, NIMAen erregistroak?)? Eta, bereziki, eSIR plataforma gisa hartzen duten autonomia-erkidegoek izango al dituzte datu guztiak ESIR sisteman sartuta? Hala ez bada, eraginik izan al dezake aurretiazko jakinarazpenen (NT) eta identifikazio-dokumentuen (ID) bidalketak izapidetzeko unean, daturik ez dagoelako?

Autonomia-erkidego guztiak behartuta gaude Estatuko ekoizpen- eta kudeaketa-erregistroaren berri ematera eta eguneratzera. Beraz, autonomia-erkidegoek erregistratutako/baimendutako enpresa guztiak eSIR sisteman erregistratuta egongo dira.

Inskribatzeko edo baimentzeko legezko betebeharrik ez duten enpresen kasuan, autonomia-erkidegoek erabakiko dute NIMA esleitu eta eSIR sisteman erregistratu ala ez, eta erregistratzen ez badira, kode-konbinazio bat egongo da jakinarazpenak eta identifikazio-dokumentuak egin ahal izateko. Gure kasuan, uste dugu NIMA esleitzeak eta erregistratzeak plus bat ematen diola trazabilitateari; beraz, sistema hori aukeratuko dugu.

Eusko Jaurlaritzaren IKSn sortutako onarpen-eskaerak (SA) eta onarpen-dokumentuak (DA) ezagutuko al ditu eSIR plataformak?

SA eta DA ez dira eSIR sisteman kargatu behar. Era berean, tratamendu-kontratuak ere ez dira eSIR aplikazioan kargatu behar, ez baita enpresek plataforma publiko batean elektronikoki izapidetu behar duten dokumentu bat.

NT, DCS (ID) edo DCS (ID) direlakoei dagokienez, eSIR aplikazioan sortutako dokumentuak ez dira IKS-eem aplikazioan kargatuko/ezagutuko, eta alderantziz. Sistema desberdinak dira, eta ez dira ulertzen eta ez dira ulertuko.

Zer gertatuko da hondakinen urteko aitorpenekin, baldin eta eragiketa erdiak autonomia-erkidego bateko plataforma batean badaude eta beste erdiak eSIR plataforman? (ESIra atxikitzen diren autonomia-erkidegoen kasuan).

Datu batzuk edo besteak agertzen diren plataforma edozein dela ere, enpresa kudeatzaileak jakin beharko du zer hondakin sartu eta atera diren bere instalazioetatik, eta adierazi egin beharko du, bere artxibo kronologikoaren laburpena aurkeztuz. Gogora dezagun urteko aitorpena orain artxibo kronologikoaren laburpena dela eta hondakinak kudeatzen dituzten enpresek bakarrik aurkeztu behar dutela.

Euskadiren kasuan, bi plataforma operatibo egongo dira paraleloan (IKS eta eSIR). Nola egingo da koordinazio hori? Gerta daiteke ekoizle batek IKSn NT eta DCS bat sartzea eta kudeatzaileak fluxu bera eSIR sistematik kudeatzea. Zein izango da inpaktua kasu horietan?

Ezin da dokumentuaren zati bat plataforma batean erregistratu, eta zati bat bestean, edo eSIR erabiltzen da edo IKS-eem erabiltzen da; ezin dira inoiz nahastu, lehen esan dugun bezala, ez direlako ulertzen eta ez direlako ulertuko. IKS-eeM itzaltzeko prozesuan dago, baina nahiago izan dugu erkidegoaren barruko lekualdaketetarako aktibo uztea, ESIra egokitzeko arazoak dituzten enpresak badaude ere. Hala ere, egoera hau aldi baterako da.

Euskadik ESIR erabiltzeko aukera ematen du, bai Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko fluxuak izapidetzeko, bai erkidegoen arteko kanpo-fluxuak izapidetzeko. Eusko Jaurlaritzaren Ingurunet plataforma berria martxan dagoenean, jarraitu ahal izango da eSIR erabiltzen? Bi plataformek partekatuko al dute informazio guztia, bai erkidegoz kanpokoa, bai EAE barrukoa?

Ez, Eusko Jaurlaritzan hondakinak lekualdatzeko soluzio informatiko bat ezartzen den egunean soluzio informatiko hori baino ez da erabiliko. Aplikazio horren ardura izango da eSIR sistemarekin komunikatzea eta Estatuko plataforman beharrezko informazio eta dokumentazio guztia erregistratzea. Kasu horretan, dokumentazio guztia bi plataformetan erregistratuko da.

Ezarri beharreko soluzio informatikoa guztiz bateragarria izango da jada eSIR sistemarekin integratuta dauden sistema informatikoekin, eta konexio-puntua soilik aldatu beharko da.

Hondakinen Ekoizle eta Kudeatzaileen Erregistroan inskribatzea. Aurretiazko jakinarazpena behar bezala izapidetzeko, ezinbestekoa da hondakinak kudeatzeko kateko agente guztiak (hondakinaren jatorriak, operadoreak, garraiolariak eta kudeatzaileak) erregistroan inskribatuta egotea. Egin ditugun probetan ikusi dugu batzuk ez daudela, edo datuak falta direla, edo datu okerrak dituztela, eta, beraz, ezinezkoa dela aldez aurreko jakinarazpena eta lotutako gainerako dokumentazioa sortzea. Erregistro hori eguneratzea eta mantentzea funtsezkoa da sistemak ondo funtziona dezan.

Zuzen, eta oso garrantzitsua da hori ulertzea. Hori dela eta, lekualdatzeetarako soluzio informatiko bat garatzea lehenetsi beharrean, administrazio-izapidetik bertatik eSIR elikatzen duen sistema bat garatzea lehenetsi dugu. INGURUNET horretarako pentsatuta dago, eta migratzen ditugun hondakinen izapide guztiek eSIR elikatuko dute zuzenean.

Ahalordetzeak. Ekoizle batek beste enpresa bat ahaldundu ahal izateko, aldez aurreko jakinarazpenak eta identifikazio-agiriak egiteko, beharrezkoa da ziurtagiri digitalak edukitzea, eta ekoizle guztiek ez dituzte

Badakigu irtenbide alternatiboak badaudela, baina gure betebeharra da gogoraraztea enpresek harreman elektronikoa izan behar dutela administrazioarekin, eta, beraz, hori ahalbidetzen duten ziurtagiri digitalak eduki behar dituztela.

Ordezko aukera gisa, edo ziurtagiri horiek lortzen dituzten bitartean, hondakinen agente baimendu batean oinarritu daitezke kudeaketa horretarako, eta agente horri idatziz baimena eman diezaiokete beren hondakinen mugimenduak lekualdatzeko.

Gure autonomia-erkidegoko plataformarentzat, beste aukera batzuetan pentsatzen jarraitzen dugu.

IKSeem edo eSIR plataformetatik bertatik lan egitea ez da posible egunero hondakin-mugimendu asko egiten dituzten kudeatzaileentzat. Kudeatzaileok ERP propioak ditugu, eta horien bidez XML fitxategiak sortzen ditugu, automatikoki kargatzen direnak hondakinen plataformetan. Arazo bat dugu: uztailaren 1ean xml 2.3 fitxategiak sortzen jarraitzen badugu, gure fitxategiek ez dute balioko autonomia-erkidegoen arteko mugimenduetarako, eta xml horiek 3.3 izatera aldatzen baditugu, ez dira baliagarriak izango EAE barruko mugimenduetarako.

Baieztapen hori ez da zuzena; izan ere, uztailaren 1etik aurrera, dena sortzen baduzue 3.3 eSIR sisteman, ez da beharrezkoa, ezta nahitaezkoa ere, IKS-eem erabiltzea. Gure ustez, plataforma egokitzeko ahalegina egiten duten enpresek sistema bakarra erabil dezakete, eta sistema hori eSIR da. Hala ere, uztailaren 1etik aurrera IKS-eem barne-lekualdaketetarako ixtea azkarregi iruditzen zitzaigun, eta nahiago izan dugu martxan utzi, egokitzeko denbora gehiago behar duten enpresak badaude ere.

Onarpen-eskabidea eta onarpen-agiria sortzea derrigorrezkoa izango da edo nahikoa izango da operadorearen eta kudeatzailearen arteko tratamendu-kontratua?

Onarpen-eskabidea eta onarpen-agiria desagertu egin dira arautegitik, eta tratamendu-kontratuak ordeztu ditu. Tratamendu-kontratu bat edukitzeko legezko betebeharra dago, baina kontratu hori ez da elektronikoki egin behar plataforma elektroniko publiko batean.

Derrigorrezkoak izaten jarraituko al dute honako datu hauek: ekoizle-zentroaren arduradunaren NANa, hondakinak identifikatzeko 1., 4., 6. eta 7. taulak, prozesu sortzailearen kodea eta hondakinaren kodea?

  • Zentro ekoizlearen arduradunaren NANa. Jakinarazpen edo baimen-eskaera orok enpresaren legezko ordezkari batek elektronikoki sinatuta egon behar du, eta, beraz, sinadura horren azpian NAN bat egongo da. Hala ere, datu hori ez dago hondakinen ekoizpenaren eta kudeaketaren erregistroan agertu behar duten nahitaezko datuen artean.
  • Hondakinak identifikatzeko1., 4., 6. eta 7. taulak. Taula horiek desagertu egiten dira bai eSIR aplikazioan, bai gure erkidegoaren etorkizuneko aplikazioan.
  • Prozesu sortzailearen kodea eta hondakinaren kodea. Prozesurik eta hondakinik gabeko deskribapen bat dago. Hondakinak prozesu sortzailearen edo kudeatzailearen arabera ordenatzen dira, eta oraindik ere prozesuaren eta hondakinaren kode korrelatibo bat dago. Hala ere, kode horiek ez dira nahitaezkoak eSIR sisteman, eta, beraz, ez dira nahitaezkoak izango gure plataforman.

Aurreikusita al dago eSIR eta Ingurunet plataformei buruzko prestakuntza-ekintzarik?

Ez dakigu Ministerioak zer asmo dituen balizko prestakuntza-ikastaroei dagokienez. INGURUNETi dagokionez, espero dugu beharrezkoa ez izatea, baina hala balitz, ez dugu baztertzen eskariaren arabera antolatzea.

Azken aldaketako data: