Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

INGURUMENEKO IDENTIFIKAZIO-ZENBAKIA (NIMA)

Zer da?

Ingurumeneko identifikazio-zenbakia (NIMA) autonomia-erkidegoak esleitutako kode bat da, erregistratutako hondakinak ekoizteko eta kudeatzeko zentroak/instalazioak identifikatzeko, Hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legeak ekonomia zirkular baterako ezartzen duenaren arabera.

Zertarako da?

Hondakinen kudeaketari buruzko prozedurak izapidetzeko erabilitako dokumentuetan adierazi behar da NIMA, hala nola lekualdaketen prozeduran edo kudeatzaileen urteko memorian.

Nola lortu?

INGURUNET plataforman zentroari alta ematean lortzen da NIMA. Zentroaren datuak osatzean, NIMA automatikoki sortuko da, eta, horren ondoren, hondakinak ekoizteko edo kudeatzeko jarduerak baimentzeko edo jakinarazteko izapideak egin ahal izango dira.

Hondakinak lekualdatzeko dokumentazioa IKS-eemen bidez egingo bada, kudeatzaileak hala eskatuta, IKS-eemen alta eman beharko dio zentroari, plataforma horrek dagokion NIMA sor diezaion (gogorarazi nahi dizuegu plataforma horrek laster itxiko duela hondakinen zirkuitua, eta e-sir bakarrik erabili beharko duela, lekualdatzeak EAEn edo EAEtik kanpo izan). Ondoren INGURUNETen bidez hondakinen ekoizleei edo kudeatzaileei baimena emateko edo jakinarazteko izapideak egin behar baditu, INGURUNETen ere alta eman beharko du. Zentroari alta emateko garaian, galdetuko dizu ea baduen NIMA elkarturik; beraz, IKS-eemen sortutako NIMA jarri beharko duzu (garrantzitsua: IKS-eemen sortutako NIMA guztiak INGURUNETen erregistratu daitezke, baina Inguruneten sortutakoak ezin dira IKS-eemen erregistratu).

Hasiera batean INGURUNETen alta eman eta NIMA sortu badizu, baina gero kudeatzaileak IKS-eemen ere egotea behar duela esan badizu, IKS-eemen ere alta eman beharko duzu, eta, beraz, INGURUNETen zuen NIMA ez den beste bat sortuko dizu. Kasu horietan, ingurumena@euskadi.eus-i jakinarazi beharko diozu INGURUNETen NIMA geroago IKS-eemen lortutakoagatik aldatu ahal izateko; horrela, zentro bakoitzak NIMA bakarra izango du esleituta bi plataformetan.

Inguruneten sartzeko, entitatearen ziurtagiri elektronikoa beharko da. Hondakinen ekoizlearen komunikazioak elektronikoki egiten dira Inguruneten. Izapide guztiak (eskabideak, komunikazioak, jakinarazpenak...) erakundearen IFKren aurka egiten dira, erakundearen ziurtagiri elektroniko baten bidez. Ziurtagiri pertsonalak ere erabil daitezke (NAN bati lotuak), baina erakundearen IFKri lotuta badaude bakarrik, Ahalordeen erregistro elektronikoaren bidez. Inguruneten ziurtagiri elektroniko pertsonal batekin identifikatzen bazara eta ez bazaizu IFK agertzen zure erakundeari alta emateko, edo ezin baduzu jakinarazpen bat eskuratu, zure ziurtagiria ez dagoelako erakundeari lotuta Ahalordeen erregistro elektronikoan. Ahalordeen erregistro elektronikoari buruzko zalantzarik edo arazorik izanez gero, idatzi mezu bat helbide elektroniko honetara: servicioselectronicos@euskadi.eus.

Noiz aldatzen da?

NIMA kodea hamar digituk osatzen dute. Lehenengo biak probintziaren INE kodeari dagozkio, eta gainerako zortziak autonomia-erkidegoak esleitutako zenbakiak dira.

Zenbaki hori hiru faktoreren arabera esleitzen da:

  • Instalazioaren edo zentroaren baimenaren titularra, bere IFZ bidez identifikatua.
  • Instalazioaren edo zentroaren kokapena. UTM koordenatuen bidez identifikatua.
  • Zentroaren jarduera nagusia. EJSN bidez identifikatua.

Faktore horietako bat edo gehiago aldatuz gero, instalazioak edo zentroak NIMA aldatuko du.

Azken aldaketako data: