Ingurumena eta meteorologia

Gaiak

Eguraldia Euskadin, natura-ondarea eta biodibertsitatea, ura, hondakinak, airea, kutsaduraren prebentzioa, ingurumen-inpaktua...

Gai honetan gehien eskatutako zerbitzuak

  • Eguraldia Euskadin

    Eguraldiaren eta itsasoaren iragarpena, datozen egunetarako joera, ohar eta alerta meteorologikoak...

  • Natura-ondarea eta biodibertsitatea

    Biodibertsitatea, geodibertsitatea, espezieak, ekosistemak eta habitatak, naturaguneak...

  • Ura

    URAk, Euskal Ur Agentziak, Euskadiko lurrazaleko eta lur azpiko uren egoera ona zaintzen eta hobetzen du.

  • Hondakinak

    Hiri-hondakinak, hondakin arriskutsuak, ez-arriskutsuak...

  • Airea

    Airearen kalitatea, atmosfera kutsa dezaketen jarduerak, konposatu organiko hegazkorrak: 117/2003 Errege Dekretua...

  • Kutsaduraren prebentzioa, ingurumenaren ikuskaritza eta kontrola

    IPPC, Ingurumen-baimen Bateratua, Teknika Erabilgarri Onenak, E-PRTR, ingurumenaren ikuskaritza eta kontrola...

  • Lurzorua

    Lurzoruaren kalitateari buruzko adierazpena, lurzorua ez kutsatzea eta kutsatutakoa garbitzea...

  • Ingurumen-inpaktua

    Proiektuen, Plan eta Programen ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.

Informazio gehiago ingurumena eta meteorologiari buruz