Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Haurren eta Nerabeen Behatokia

Otsailaren 18ko 3/2005 Legearen babesean, 219/2007 DEKRETUAk, abenduaren 4koak, Haurren eta Nerabeen sorrera jasotzen du baliabide eta tresna egokia izateko haurtzaroa eta nerabezaroa ahalik ondoen ezagutzeko, garai hori ikertu eta aztertzeko eta sektore horretan diharduten administrazio publikoen eta gainerako entitate publikoen eta pribatuen jarduerei buruzko informazio zehatza gertatzeko; zertarako eta, ezagutza zientifikoa oinarri modura hartuta, Legearen eragina izan duten eremuetan aplikatutako politiken diseinua hobetzeko.

Azken aldaketako data: