Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Ijito Herria

Euskal Autonomia Erkidegoko ijito herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako kontseilua

Euskal Autonomia Erkidegoko ijito herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako plana

(Jaurlaritzaren Kontseiluak 2004ko azaroaren 16an onetsi du)

Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako EAEko lehen Plan hau ijitoen komunitatearen baitan sortu diren eta komunitate horren alde lan egiten duten erakundeek zein EAEko herri-administrazioek EAEko ijitoen behar eta iguripenei hobeto erantzungo dieten helburuak eta jardunak antolatzeko agertutako borondatearen ondorioa da. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Ijito Herriaren Erabateko Sustapenerako eta Partaidetza Sozialerako Kontseilua eratu da eta Kontseilu hori izan da lehen Plan hau lantzeko prozesua garatzeko esparrua. Planak hiru urteko aldi bat barne hartzen du, onartzen denetik aurrera kontatzen hasita.

Ijito Herria

Azken aldaketako data: