Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ingurumen arloko ikuskapenerako programak eta memoriak

Kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluan ezarritakoaren arabera, ikuskapen-lanak egiteko organo eskudunek edukiko dute ingurumena ikuskatzeko sistema eta instalazio guztiek plan eta programa baten babesa izango dute. Haiek berrikusiko dira urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretuak ezarri bezala: industriako isurpenen Erregelamendua onartzeaz gainera, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea garatzen du

Jarduera horiek hauetan zehazten dira: lan egindako ikuskatze-proiektuak, horietako bakoitzean egindako jarduera, lortutako emaitzak, baita ondorio partikularrak ere emaitza horiek aztetu eta gero.

Azken aldaketako data: