Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa

 

Saila / Erakunde Autonomiaduna

Ingurumena eta Lurralde Politika


Egitura atal kudeatzailea

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza


Xedea

Ingurumen Lankidetzako Erakundeen administrazio-erregistroa, eta bertan argitaratuko dira erakundearen izena, maila eta jardueraren nondik norakoa, baimenaren iraunaldia, eta antolaketa eta teknika mailako ezaugarriak.

Nori Zuzendua

Bere izaera juridikoa duten erakundeak, publikoak nahiz pribatuak, EAEko ingurumen-eskumenak dituen Sailaren lankide direnak, jarduerak egiaztatu, baliozkotu eta kontrola ditzaten.

Araudia

212/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duena.

HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «212/2012 Dekretua, urriaren 16koa, ingurumen-lankidetzako erakundeak arautzen dituena eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duena».

407/2013 DEKRETUA, irailaren 10ekoa, ingurumen-lankidetzako erakundeak arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretuaren indarraldia aldi baterako eteten duena.


Harremanak norekin

IKS-eeM sistemarekin lotutako galderei erantzuteko: 012

Ingurumen-ikuskaritza Zerbitzua: 945016959

Erantsi beharreko agiriak

Aurretiazko jakinarazpenarekin batera joango dira agiri hauek:

a) Erakundearen sorrerako eratze-eskritura edo araua.

b) Ezarritako gaitasun teknikoaren baldintzak betetzearen egiaztagiria.

c) Edukiz gero, UNE-EN ISO 9000, UNE-EN ISO 14000 eta abarren kudeaketa-sistemen ziurtagirien kopia.


Dagokion tasa

Ez dago.

Eskabideak Aurkezteko Epea

Urte osoan zehar.


Eskabideak aurkezteko lekua

IKS eeM Sistemako teletramitazio-tresna bakarraren bidez egingo da jakinarazpena, Ingurumen Deklarazioaren Eskabidea izenarekin (e-DMA S).

Tramiteen deskripzioa

Tramitazio elektronikoa.


Egitura Atal Ebazlea

Ingurumen Sailburuordea.


Ebazteko epea

Ez dagokio.

Isilbidearen Ondorioak

Ez dagokio


Administrazio Bidearen Bukaera

Ez dagokio


Errekurtsoak / Erreklamazioa

Ez dagokio


Formularioak

Nivel de actuación y alcance solicitado por la ECA (pdf betegarria, 939 kb)

Bestelako Agiriak

Guía e-DMA Solicitud para ECAS (pdf, 511 kb)


Oharrak

407/2013 Dekretuak 212/2012 Dekretua etetzen du, Ingurumen-lankidetzako erakundeak arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa sortzen duena, 7. artikuluan araututako ingurumen-prozeduren sustatzaileek I. mailako ingurumen-lankidetzako erakundeen zerbitzuak erabiltzeko betebeharrari dagokionez.

Etenaldi honek ez dio Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroari eragingo.

Ikusi Ohiko galderak.

Abisua

Informazio hau orientagarri gisa bakarrik ematen da eta, beraz, honek ez ditu ordezkatzen ezta aldatzen ere prozedura administratiboak erregulatzen dituzten xedapen arautzaileak, eta, ondorioz, ezin ditu sortu berariazko Araudian jasota ez dauden eskubideak edota betebeharrak.


Azken aldaketa

12/06/2015