Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Ingurumenean eragina duten jarduerak

Jarduera ekonomikoek ingurumenean eta pertsonen osasunean duten eragin handiagoaren edo txikiagoaren arabera, ingurumenean esku hartzeko hainbat erregimen ezartzen dira, honako alderdi hauek kontuan hartuta:

 • Instalazioaren dimentsioa eta ekoizpen-gaitasuna.
 • Ur-kontsumoa, energia-kontsumoa eta beste baliabide batzuen kontsumoa.
 • Sortutako hondakinen kopurua, pisua eta tipologia.
 • Atmosferara eta uretara egin litezkeen isurpenak.
 • Egin litezkeen soinu-igorpenak.
 • Istripu-arriskua.
 • Substantzia arriskutsuen erabilera.
 • Lurzorua okupatzea.

Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen I. eranskinean zerrendatutako jarduera eta instalazio publiko eta pribatuek ingurumenean esku hartzeko araubide hauek bete beharko dituzte:

 • Ingurumen Baimen Bateratua: I.A. eranskineko jarduerak eta instalazioak.
 • Ingurumen-baimen bakarra: I.B eranskineko jarduerak eta instalazioak.
 • Jarduera sailkatuak: I.C eranskineko jarduerak eta instalazioak, jarduera sailkatuaren lizentziaren araubide juridikoa, I.D eranskineko instalazioak eta jarduerak, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpenaren araubide juridikoa.

Azken aldaketako data: