26. Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Legearen Proiektua. (lehenago: Garapenerako Lankidetzaren Lege-proiektua).

Erakundea:
Justizia eta Giza Eskubideak
Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek egiten eta bultzatzen duten garapenerako lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren politika arautzea.

Beste helburu batzuk:
  • Garapenerako Lankidetzaren V. Gida Plana, Afrika indartuz, besteak beste. Garapenerako politiken benetako koherentziaranzko bultzada irmoa.
  • Eusko Jaurlaritzako sailak beren jardun-eremuekin lotutako lankidetza-ekimenetan sartzeko ekintza zehatzak sustatzea.
  • Erakunde barruko eta erakunde arteko koordinazioa, Euskal Fondoarekiko aliantza bereziki sakonduz.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Erakunde publikoak.
  • Garapenerako lankidetzako eragileak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko bigarren seihilekoa.

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea ---

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Amaituta
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Amaituta
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Amaituta
Aginduzko txostenak eta irizpenak Amaituta
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Amaituta
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta