Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Gizarte Politiketako Sailburuordetza

LABURPENA

Objektua

Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren egiteko nagusia da honako arlo hauek guztiak planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea:

 • Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea, eta, bereziki, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman parte hartzea
 • Familia- eta komunitate-politika
 • Haurtzaro- eta nerabezaro-politika
 • Boluntariotza eta ekintza boluntarioa
 • Migrazioa eta asiloa

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Honako egiteko hauek dagozkio Gizarte Politiketako Sailburuordetzari, dekretu honen 5. artikuluak oro har esleitzen dizkionez gain:

 1. Politika publikoa planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea, honako jardun-arlo hauetan:
  • gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea
  • zahartzea eta erronka demografikoa
  • familia-politika eta komunitate-politika
  • haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko politika
  • boluntariotza
  • migrazioa eta asiloa
  • nazioarteko babesa eskatzen dutenei arreta
  • migrazioak
 2. Sailburuordetzaren erantzukizunpeko sektoreko politiken eta zeharkako politiken arteko koordinazioa.
 3. Erakundearteko eta sailarteko lankidetza sailburuordetzaren erantzukizunpekoak diren jardun-arloetan.
 4. Erakundearteko adostasuna, elkarrizketa soziala, lankidetza profesionala, elkartasun zibikoa, sareko lana, ezagutzaren kudeaketa, eta herritarren parte-hartzea sustatzea esku-hartzearen eta gizarte-politiken esparruan.
 5. Legediaren garapena, aplikazioa, eta, hala badagokio, aldaketa bultzatzea sailburuordetzaren eskumenekoak diren gaietan.
 6. Gizarte-bazterketa eta pobrezia forma ezberdinak analizatzea, eta horien jarraipena egitea.
 7. Gizarteratzeko Euskal Planari lotutako jarduketak bultzatzea, arlo horretan eskumena duen sailburuordetzarekin koordinatuta.

5. artikulua.- Berdintasun, Justizia eta Gizarte Gaietako Saileko sailburuordeak

Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren egiteko nagusia da honako arlo hauek guztiak planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea, eta, bereziki, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman parte hartzea; familia- eta komunitate-politika; haurtzaro- eta nerabezaro-politika; boluntariotza eta ekintza boluntarioa; migrazioa eta asiloa.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko sailburuordeei dagokie, zuzenean eta hierarkian dagokien sailburuaren mende direla, honako eskudantzia hauek baliatzea:

 1. Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.
 2. Sailburuordetzaren eta haren mende dauden zuzendaritzen jarduketak programatu, gidatu, bultzatu, gainbegiratu eta koordinatzea; halaber, mendeko zerbitzuen eta organoen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak eta zerbitzu-aginduak ematea.
 3. Eragin soziala aztertzea, eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuetan behar diren aldaketak edo garapenak zehaztea.
 4. Sailburuordetzarentzako araudia eta jardun-planak proposatzea sailburuari.
 5. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen beharrizanak definitzea, aurrekontuen-aurreproiektua lantzeko.
 6. Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea.
 7. Saileko hizkuntza-normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta bere eskumeneko esparruetan euskararen erabilera bultzatzea, zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin.
 8. Bere gain hartzea, bere sailean eta bere eskumeneko esparruetan, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin.
 9. Eta, oro har, indarreko ordenamendu juridikoak esleitzen dien egiteko oro.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba

Posta elektronikoa/k

Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Lide Amilibia Bergaretxe
(2020/09/10 - 2024/06/26) Gizarte Politiketako sailburuordea

Gizarte Politiketako Sailburuordetza

LABURPENA

Objektua

Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren egiteko nagusia da honako arlo hauek guztiak planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea:

 • Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea, eta, bereziki, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman parte hartzea
 • Familia- eta komunitate-politika
 • Haurtzaro- eta nerabezaro-politika
 • Boluntariotza eta ekintza boluntarioa
 • Migrazioa eta asiloa

ARLOAK / EGINKIZUNAK

Honako egiteko hauek dagozkio Gizarte Politiketako Sailburuordetzari, dekretu honen 5. artikuluak oro har esleitzen dizkionez gain:

 1. Politika publikoa planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea, honako jardun-arlo hauetan:
  • gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea
  • zahartzea eta erronka demografikoa
  • familia-politika eta komunitate-politika
  • haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko politika
  • boluntariotza
  • migrazioa eta asiloa
  • nazioarteko babesa eskatzen dutenei arreta
  • migrazioak
 2. Sailburuordetzaren erantzukizunpeko sektoreko politiken eta zeharkako politiken arteko koordinazioa.
 3. Erakundearteko eta sailarteko lankidetza sailburuordetzaren erantzukizunpekoak diren jardun-arloetan.
 4. Erakundearteko adostasuna, elkarrizketa soziala, lankidetza profesionala, elkartasun zibikoa, sareko lana, ezagutzaren kudeaketa, eta herritarren parte-hartzea sustatzea esku-hartzearen eta gizarte-politiken esparruan.
 5. Legediaren garapena, aplikazioa, eta, hala badagokio, aldaketa bultzatzea sailburuordetzaren eskumenekoak diren gaietan.
 6. Gizarte-bazterketa eta pobrezia forma ezberdinak analizatzea, eta horien jarraipena egitea.
 7. Gizarteratzeko Euskal Planari lotutako jarduketak bultzatzea, arlo horretan eskumena duen sailburuordetzarekin koordinatuta.

5. artikulua.- Berdintasun, Justizia eta Gizarte Gaietako Saileko sailburuordeak

Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren egiteko nagusia da honako arlo hauek guztiak planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea, eta, bereziki, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman parte hartzea; familia- eta komunitate-politika; haurtzaro- eta nerabezaro-politika; boluntariotza eta ekintza boluntarioa; migrazioa eta asiloa.

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko sailburuordeei dagokie, zuzenean eta hierarkian dagokien sailburuaren mende direla, honako eskudantzia hauek baliatzea:

 1. Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, sailak sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.
 2. Sailburuordetzaren eta haren mende dauden zuzendaritzen jarduketak programatu, gidatu, bultzatu, gainbegiratu eta koordinatzea; halaber, mendeko zerbitzuen eta organoen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko jarraibideak eta zerbitzu-aginduak ematea.
 3. Eragin soziala aztertzea, eta sailburuordetzaren zuzendaritzen helburuetan behar diren aldaketak edo garapenak zehaztea.
 4. Sailburuordetzarentzako araudia eta jardun-planak proposatzea sailburuari.
 5. Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen beharrizanak definitzea, aurrekontuen-aurreproiektua lantzeko.
 6. Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea.
 7. Saileko hizkuntza-normalizazioaren ardura bere gain hartzea eta bere eskumeneko esparruetan euskararen erabilera bultzatzea, zerbitzu- eta lan-hizkuntza izan dadin, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskararen Agenda Estrategikoarekin.
 8. Bere gain hartzea, bere sailean eta bere eskumeneko esparruetan, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko erantzukizuna, bat etorriz Gobernu Kontseiluak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean ezarritakoarekin.
 9. Eta, oro har, indarreko ordenamendu juridikoak esleitzen dien egiteko oro.

Harremanetarako datuak

Helbidea

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
Araba

Posta elektronikoa/k

Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones
Añadir a la libreta de direcciones

KARGUAK

Lide Amilibia Bergaretxe
(2020/09/10 - 2024/06/26) Gizarte Politiketako sailburuordea