Kontratazioa aldatua Contratación

 

 

I Atala: sarrera

Argitaratze-data

2010/10/29


Izapideen egoera

Aurkezteko epean


II Atala: Ahalorde esleitzailea

Ahalorde esleitzailea

Eusko Jaurlaritza


Erakunde bultzatzailea

Herrizaingoa


Kontratazio organoa

Kudeaketa Ekonomiko eta Kontratazio Zuzendaria


Izapidea Tramitatzen duen Erakundea

Herrizaingoa


Kontratazio Mahaia

Kontratazio Mahaia - Herrizaingo Saila


Informazioa eskuratzea

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Donostia kalea 1-E aldea- solairuartekoa.

Vitoria-Gasteiz, 01010

Telefonoa: 945 01 88 98

Telefaxa: 945 01 87 49

E-maila: c-lopez@ej-gv.es


III Atala: Kontratuaren xedea

Kontratu mota

Hornidurak


Kontratuaren gaia

Telekomunikazioetarako tresnak


Espedientearen kodea

AE-273/10


Kontratuaren xedea

SOS Deiak zentroak IP telefoniako grabazio-sistema batez hornitu, horiek instalatu eta martxan jartzeko.


CPV Kodeak

323300005

Ataletan banatuta

Ez


Aldaerak onartuko al dira?

Ez


Estimatutako balio osoa luzapenak barne

76.000

Balio estimatuaren BEZ : 13.680


Hasierako Kontratuaren balioa (lehenengo urtea)

76.000

Kontratuaren hasierako balioaren BEZ : 13.680


Kontratuaren iraupena edo betetzeko epea

2010eko abenduaren 31ra arte.


Bideratze mota

Arrunta


Prozedura

Irekia


Modua

Lehiaketa publikoa


Eskaerak aurkezteko lekua

Eusko Jaurlaritza - Herrizaingo Saila - Kontratazioa.

Eskura entregatu beharko dira Kontratazioan. (Donostia Kalea 1) edo, bestela, epe barruan postaz bidali beharko dira, baina egun horretan bertan posta-bulegoan zein egunetan jarri den egiaztatzeaz gain, kontratazio-organoari jakinarazi beharko zaio telex, telefax edo telegrama bidez. Eskakizun bi horiek betetzen ez badira edo eskaintza bidali izanaren jakinarazpenak eskaintzak jasotzeko finkatutako epea amaitutakoan jasotzen badira, ez dira onartuko. Nolanahi ere, jakinarazpenean adierazitako egunetik hamar egun natural igaro eta jaso ez badira, ez dira inola ere onartuko..

Vitoria-Gasteiz, 01010.


Aurkezteko epea

2010/10/21 10:00 (ak) arte


Buletinetan iragarkia

BOPV  


IV Atala: Informazio teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa

Eskatutako gordailuak eta bermeak

Behin betiko bermearen zenbatekoa : 3.800


Administrazioaren klausula bereziak

Cláusulas Administrativas  

Carátula  


Oinarri teknikoen plegua

Pliego de Bases Técnicas  

Anexo I  

Anexo II  


V Atala: izapideen egoera