FAMILITUR - Euskal AE (132613)

 

Estatistikaren xedea bidaiak dira, Estatuaren barruan egindakoak eta atzerrira egindakoak, beti ere, edozein arrazoi delarik medio eta aukeratutako ostatu-mota edozein delarik, bizi diren lekutik kanpo gutxienez gau bat igarotzen badute. Zentzu horretan, hotelak, landa-etxeak eta kanpinak kontuan hartzeaz gain, familia / lagunen etxeak, jabetzako bigarren etxebizitzak, alokatutako etxebizitzak, eta abar ere barne hartzen dira.

Bidaiarien fluxuei buruzko datu kuantitatiboak eskaintzeaz gain, autonomia-erkidego batetik bestera egiten diren bidaiak eta atzerrira egiten direnak, Familitur-ek bidaien ezaugarriei buruzko datuak ere eskaintzen ditu (iraupena, arrazoia, ostatu-mota, eta abar). Autonomia- erkidegoen arteko fluxuak barne hartzen direnez, ikuspegi bikoitza erabil daiteke azterketa egiteko: bidaiariak ematen dituen merkatu gisa eta bidaiariak hartzen dituen merkatu gisa, hain zuzen ere.

Bidaiariak ematen dituen merkatu bezala. Euskal herritarrek bidaiatzeko izandako portaera aztertzen da.

Bidaiariak hartzen dituen merkatu bezala. Estatuko autonomia-erkidego guztietako bidaiariak erakartzen dituen merkatu bezala. Kasu honetan, Euskadik izan duen portaera turistikoa aztertzen da.

Euskadi-ako bertakoen mugimendu turistikoen ikerketa. 2017 urtea.

FAMILITUR Euskal A.E. 2015-2016 urtea

FAMILITUR Euskal A.E. 2000-2014 urtea

Azken aldaketako data: